Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Χρειάζομαι το δίπλωμα οδήγησης για να κάνω κράτηση;

Κατά την κράτηση, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τον αριθμό ή άλλα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης, όμως για την παραλαβή του οχήματος που επιλέξατε πρέπει να έχετε μαζί σας ένα δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να προσκομίσουν διεθνή άδεια οδήγησης μαζί με ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης. Για να ενημερωθείτε εάν η χώρα σας συμπεριλαμβάνεται στην συνθήκη της Βιέννης που επιτρέπει την οδήγηση στην Κύπρο με εθνικό δίπλωμα οδήγησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων μας.