Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Πρέπει να δηλώσω την ακριβή ώρα παραλαβής κατά την κράτηση;

Κατά τη διαδικασία κράτησης πρέπει να δηλώσετε την ακριβή ώρα παραλαβής του οχήματος. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε την ώρα παραλαβής έως και 24 ώρες πριν από την παραλαβή του οχήματος.

Σημείωση: σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, έχουμε το δικαίωμα να μην παρέχουμε το όχημα.