Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ενοικίασης του οχήματος;

Η μέγιστη περίοδος ενοικίασης είναι 120 ημέρες. Σε περίπτωση, ωστόσο, που χρειάζεστε το όχημα για μεγαλύτερο διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.