Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τι είναι το ποσό ευθύνης;

Το ποσό ευθύνης είναι το μέγιστο χρηματικό ποσό που μπορεί να πληρώσει ο πελάτης σε περίπτωση ατυχήματος. Το ύψος του ποσού εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος και μπορεί να ελεγχθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.