Γλώσσες

Νόμισμα

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Πώς μπορώ να παρατείνω το διάστημα ενοικίασης;

Μπορείτε να ζητήσετε παράταση της περιόδου ενοικίασης είτε με γραπτό αίτημα είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, 48 ώρες πριν από τη λήξη της περιόδου ενοικίασης. Η τιμή ενοικίασης για την περίοδο παράτασης θα υπολογιστεί με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας μας.