Γλώσσες

Νόμισμα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι διαθέσιμες ασφάλειες;

Επιλέγοντας πρόσθετα πακέτα ασφάλισης, περιορίζετε την προσωπική σας ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο όχημα. Μπορείτε είτε να περιορίσετε είτε να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης σας. Το ποσό ευθύνης εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος, το επιλεγμένο πακέτο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ενοικιάζετε το όχημα. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις τιμές των πρόσθετων καλύψεων κατά τη διαδικασία κράτησης.

  • Η CDW+ (Collision Damage Waiver Plus) είναι πρόσθετη κάλυψη η οποία περιορίζει το ποσό ευθύνης του πελάτη σε περίπτωση ζημιάς στο αμάξωμα του οχήματος.
  • Η SCDW (Super Collision Damage Waiver) είναι πρόσθετη ασφάλεια που απαλλάσσει πλήρως τον πελάτη από την ευθύνη συμμετοχής στις ζημιές που προκαλούνται στο αμάξωμα του οχήματος.