Γλώσσες

Νόμισμα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ποια έγγραφα πρέπει να έχω μαζί μου κατά την παραλαβή του επιλεγμένου οχήματος;

Κατά την παραλαβή του οχήματος πρέπει να προσκομίσετε έγκυρη πιστωτική κάρτα, ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ. Ακόμη, τα διπλώματα οδήγησης που δεν είναι στο λατινικό αλφάβητο, π.χ. κινεζική, ιαπωνική γραφή ή κυριλλικό αλφάβητο, πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή άδεια οδήγησης.