Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπορώ να τοποθετήσω αυτοκόλλητα και ετικέτες στο αυτοκίνητο;

Αν μισθώνετε το όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να δοθεί άδεια για τοποθέτηση ετικέτας, μόνο όμως με την έγγραφη συγκατάθεσή μας, και υπό την εγγύηση ότι η εν λόγω ενέργεια δεν θα προκαλέσει ζημιά στο όχημα. Εφόσον εξασφαλίσετε την άδεια για τοποθέτηση ετικέτας, υποχρεούστε να επιστρέψετε το όχημα στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε.