Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπορώ να πάω το ενοικιαζόμενο όχημα σε συνεργείο/βουλκανιζατέρ για έλεγχο ή επισκευή;

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για έλεγχο ή εργασίες επισκευής, υποχρεούστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα logistics της εταιρείας μας, το οποίο θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών στο όχημα από τρίτο πάροχο και, αν χρειαστεί, θα δώσει άδεια στο συνεργείο να προβεί στις εργασίες επισκευής. Παρακαλούμε ακολουθήστε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε το κόστος επισκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενημερώσετε την τεχνική υποστήριξη και να ζητήσετε άδεια για κάθε εργασία που θα πραγματοποιηθεί στο όχημα.