Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ενοικιαζόμενο όχημα για να λάβω μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων ή παρόμοιες δραστηριότητες;

Δεν επιτρέπεται η χρήση των οχημάτων μας για συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας και παρόμοιες δραστηριότητες. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες τέτοιου τύπου θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές και δαπανηρές ζημιές στον κινητήρα ή σε άλλα τμήματα του οχήματος.