Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπορώ να κάνω τεχνικές αλλαγές στο ενοικιαζόμενο όχημα;

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για κάποια τροποποίηση, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να σας ενημερώσουν σχετικά. Μπορείτε να προβείτε σε τεχνική τροποποίηση, μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την εταιρεία μας, στον συμφωνημένο πάροχο.