Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαθέτει το ενοικιαζόμενο όχημα τα κατάλληλα ελαστικά;

Η ασφάλειά σας, καθώς και η ασφάλεια των επιβατών αλλά και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, όλα τα ενοικιαζόμενα οχήματα διαθέτουν πάντα τα κατάλληλα ελαστικά, σύμφωνα με τις διαστάσεις, τον δείκτη ταχύτητας και τον δείκτη φορτίου που ορίζει ο κατασκευαστής. Επιπλέον, αντικαθιστούμε τα ελαστικά όλων των οχημάτων ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας (σε συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία), τα ενοικιαζόμενα οχήματα διαθέτουν θερινά ελαστικά το καλοκαίρι και χειμερινά το χειμώνα, με τη σωστή αναλογία ύψους-φάρδους.