Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την τεχνική υποστήριξη;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική μας υποστήριξη στο τηλέφωνο ή e-mail που αναγράφεται στο ντοσιέ εγγράφων του αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη στην ενότητα «Επικοινωνία».