Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι κάνω αν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών;

Αν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής πίεσης ελαστικών στον πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη του ταμπλό, παρακαλούμε ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών σύμφωνα με την ένδειξη που βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού ή στο εσωτερικό της τάπας του ρεζερβουάρ. Στην περίπτωση που το όχημά σας διαθέτει:

ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: Αφού ρυθμίσετε την πίεση και στους τέσσερις τροχούς, σύμφωνα με το μοντέλο του οχήματος, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ένδειξης έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα ή απενεργοποιήστε το μέσω της κεντρικής οθόνης του ταμπλό κάτω από τα όργανα μέτρησης.

ΑΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: Αφού ρυθμίσετε την πίεση και στους τέσσερις τροχούς, η προειδοποιητική λυχνία και το μήνυμα στην κεντρική οθόνη θα σβήσουν και θα εμφανιστεί η ένδειξη της νέας πίεσης για κάθε μεμονωμένο ελαστικό στην κεντρική οθόνη του ταμπλό κάτω από τα όργανα μέτρησης και/ή στον υπολογιστή ταξιδίου. Ορισμένες φορές η προειδοποιητική λυχνία σβήνει μετά από λίγα λεπτά οδήγησης.