Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς θα καταλάβω ότι το ενοικιαζόμενο όχημα χρειάζεται τακτική συντήρηση;

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην τακτική συντήρηση των οχημάτων μας με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των πελατών μας, τη διαφύλαξη της αξίας τους και τη διατήρηση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για να δείτε σε ποιο χιλιόμετρο ή σε ποια χρονική στιγμή απαιτείται τακτική συντήρηση του οχήματος, καθώς και την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης, συμβουλευτείτε την καρτέλα οχήματος στο ντοσιέ εγγράφων. Ακόμη, όλα τα οχήματά μας διαθέτουν προειδοποιητική ένδειξη η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη για τακτική συντήρηση. Αν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τακτική συντήρηση προσεχώς, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ώστε να κανονίσετε την εν λόγω συντήρηση ή την παροχή οχήματος αντικατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να καλυφθεί η συντήρηση από την εγγύηση του κατασκευαστή, το μέγιστο διάστημα αναβολής του σέρβις είναι 5 εργάσιμες ημέρες ή 500 χλμ. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας τα προαναφερθέντα όρια ώστε να αποφευχθούν περιττά έξοδα λόγω σέρβις που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.