Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι εξοπλισμό διαθέτει κάθε όχημα;

Ολα τα οχήματα του στόλου διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό: ρεζέρβα, εργαλεία αλλαγής ρεζέρβας, πατάκια, ντοσιέ εγγράφων αυτοκινήτου το οποίο βρίσκεται στο ντουλαπάκι του συνοδηγού (εγχειρίδιο χρήσης, γρήγορες οδηγίες, οδηγός πολυμέσων, βιβλίο συντήρησης). Ο εν λόγω εξοπλισμός πρέπει να επιστραφεί ακέραιος κατά την παράδοση του οχήματος.