Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι κάνω αν δεν λειτουργεί κάποιος από τους προβολείς του αυτοκινήτου;

Σε περίπτωση που κάποιος από τους προβολείς χρειάζεται αλλαγή λαμπτήρα, μπορείτε, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να τον αλλάξετε μόνοι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη ώστε να σας κατευθύνουν στο πλησιέστερο συνεργείο, ή ενημερώστε σχετικά τους συναδέλφους μας κατά την επιστροφή του οχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να αλλάξετε μόνοι σας λαμπτήρες xenon ή LED για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιά στο όχημα.