Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορώ να κλειδώσω το ενοικιαζόμενο όχημα;

Αν δεν μπορείτε να βάλετε μπρος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Αν έχετε μηχανικό (συμβατικό) κλειδί, ξεκλειδώστε το τιμόνι στρίβοντας το αριστερά και δεξιά έως ότου ανοίξει ο διακόπτης του κινητήρα. Αν έχετε bluetooth κλειδί, φροντίστε να μην βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone, iPod, etc.). Το bluetooth κλειδί πρέπει να βρίσκεται εντός του οχήματος και όλες οι πόρτες να είναι κλειστές. 
  • Αν το όχημα έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, πατήστε το φρένο, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση P ή N, γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
  • Αν το όχημα έχει ρομποτικό κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, κρατήστε πατημένο το φρένο, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση N, γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
  • Αν το όχημα έχει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων: κλείστε όλες τις πόρτες, κρατήστε πατημένο τον συμπλέκτη, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής είναι στη θέση N (νεκρά), γυρίστε το κλειδί ή πατήστε το κουμπί εκκίνησης (ανάλογα με τον μηχανισμό του αυτοκινήτου).
  • Αν το όχημα δεν παίρνει μπρος ακόμη και μετά την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται ανωτέρω, και ο πίνακας οργάνων δεν εμφανίζει ενδείξεις εκκίνησης, το όχημα πιθανότατα δεν μπορεί να ξεκινήσει λόγω κάποιας βλάβης. Ελέγξτε αν εμφανίζονται μηνύματα στο ταμπλό ή στον πίνακα οργάνων. Ακόμη, προσπαθήστε να θυμηθείτε αν τυχόν αφήσατε αναμμένους τους προβολείς, το ραδιόφωνο ή άλλο σύστημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποφόρτιση της μπαταρίας και κατά συνέπεια σε αδυναμία εκκίνησης του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, προσπαθήστε να εκκινήσετε το όχημα χρησιμοποιώντας καλώδια από άλλη, φορτισμένη μπαταρία. Για την ασφάλειά σας και την αποφυγή πιθανής βλάβης στο αυτοκίνητο, μην επιχειρήσετε να βάλετε μπρος σπρώχνοντας το όχημα ή κυλώντας σε κατηφόρα ή χρησιμοποιώντας το κιβώτιο ταχυτήτων και το συμπλέκτη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια και δαπανηρή βλάβη στο όχημα. Αν δεν καταφέρετε να βάλετε μπρος το αυτοκίνητο, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.