Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορώ να ξεκλειδώσω το ενοικιαζόμενο όχημα;

Αν δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε το ενοικιαζόμενο όχημα, παρακαλούμε ελέγξτε αν το κλειδί έχει υποστεί μηχανική βλάβη ή αν έχει έρθει σε επαφή με νερό (π.χ. αν σας έπεσε το κλειδί στη θάλασσα). Αν δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, τότε πιθανώς η μπαταρία του κλειδιού είναι ελαττωματική ή υπάρχει άλλου είδους ηλεκτρική βλάβη. Ωστόσο, είτε το κλειδί σας είναι μηχανικό (συμβατικό) είτε bluetooth, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ξεκλειδώσετε το όχημα με τον εξής τρόπο:

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟ (συμβατικό) κλειδί: Αν δεν είναι ορατή η κλειδαριά στην πόρτα του οδηγού, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τη λαβή της πόρτας και τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά για να ξεκλειδώσετε το όχημα. Παρακαλούμε να επιστρέφετε το πλαστικό κάλυμμα στους συναδέλφους μας στο γραφείο κατά την παράδοση του οχήματος ή να το αφήνετε στο μέρος που έχει συμφωνηθεί.
  • BLUETOOTH κλειδί: Αν δεν είναι ορατή η κλειδαριά στην πόρτα του οδηγού, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τη λαβή της πόρτας και τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά για να ξεκλειδώσετε το όχημα. Παρακαλούμε να επιστρέφετε το πλαστικό κάλυμμα στους συναδέλφους μας στο γραφείο κατά την παράδοση του οχήματος ή να το αφήνετε στο μέρος που έχει συμφωνηθεί. Έχετε υπόψη σας ότι πρέπει πάντα να ανοίγετε πρώτα την μπροστινή πόρτα του αυτοκινήτου.