Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι κάνω σε περίπτωση προβλήματος στην ηλεκτρική σύνδεση (wi-fi, gps...);

Σε περίπτωση προβλήματος σύνδεσης στο ηλεκτρονικό δίκτυο, ελέγξτε αν οι συσκευές σας λειτουργούν σωστά. Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετο εξοπλισμό που φέρει ρευματοδότη με ευρωπαϊκή τυποποίηση για να αποφύγετε βλάβες στο αυτοκίνητο. Αν ο ρευματοδότης εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη που θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι συνάδελφοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε τον πρόσθετο εξοπλισμό σας με τον κατάλληλο τρόπο.