Γλώσσες

Νόμισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι κάνω σε περίπτωση βλάβης του οχήματος που καθιστά αδύνατη την οδήγηση;

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προσπαθήστε να ακινητοποιήσετε το όχημα με τον πιο ασφαλή τρόπο. Ανάψτε τα αλάρμ, σβήστε τον κινητήρα και τραβήξτε το χειρόφρενο. Αφού ακινητοποιήσετε το όχημα, βγείτε προσεκτικά, Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, αφήστε τα φώτα αναμμένα. Όταν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη, θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες: πινακίδες κυκλοφορίας, ακριβής τοποθεσία της βλάβης (διεύθυνση, χιλιόμετρο εθνικής οδού ή γεωγραφικές συντεταγμένες) και πληροφορίες σχετικά με τη φύση της βλάβης. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί εντός 24 ωρών θα σας δοθεί όχημα αντικατάστασης ή εναλλακτική λύση για να συνεχίσετε το ταξίδι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πελάτης πρέπει να περιμένει στο σημείο μέχρι να φτάσει η οδική βοήθεια, ενώ η τεχνική υποστήριξη θα τον ενημερώσει όσο το δυνατόν συντομότερα για την άφιξή τους και για οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία.