Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τι είναι η έγκριση - εγγύηση;

Έγκριση ή εγγύηση είναι η προσωρινή δέσμευση ενός ποσού στην πιστωτική σας κάρτα προκειμένου να διασφαλιστεί η εξόφληση της υπηρεσίας ενοικίασης και πιθανών πρόσθετων εξόδων. Το ύψος του ποσού που δεσμεύεται εξαρτάται από την κατηγορία οχήματος, το διάστημα της ενοικίασης και τα πακέτα ασφάλισης.