Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μπορώ να δηλώσω επιπλέον οδηγό στο μισθωτήριο συμβόλαιο;

Φυσικά, το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιπλέον οδηγό, εφόσον ο τελευταίος είναι ενήλικας και διαθέτει έγκυρο δίπλωμα οδήγησης. Έχετε υπόψη σας ότι ισχύει πρόσθετη χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό, με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.