Γλώσσες

Νόμισμα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τι είναι η πρόσθετη ασφάλεια;

Επιλέγοντας πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να περιορίσετε την προσωπική σας ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο όχημα. Μπορείτε είτε να περιορίσετε είτε να μηδενίσετε το ποσό ευθύνης σας. Το ποσό ευθύνης εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος, το επιλεγμένο πακέτο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ενοικιάζετε το όχημα. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις τιμές των πρόσθετων καλύψεων κατά τη διαδικασία κράτησης.

  • Η CDW+ (Collision Damage Waiver Plus) είναι πρόσθετη κάλυψη η οποία περιορίζει το ποσό ευθύνης του πελάτη σε περίπτωση ζημιάς στο αμάξωμα του οχήματος.
  • Η SCDW (Super Collision Damage Waiver) είναι πρόσθετη ασφάλεια που απαλλάσσει πλήρως τον πελάτη από την ευθύνη συμμετοχής στις ζημιές που προκαλούνται στο αμάξωμα του οχήματος.
  • ADW (Additional Damage Waiver) είναι πρόσθετη ασφάλιση που εξαγοράζει το πλεόνασμα για ζημιές που γίνονται στους τροχούς, στο κάτω μέρος και στο γυαλί.