Γλώσσες

Νόμισμα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν είμαι ασφαλισμένος σε άλλη εταιρεία/ασφαλιστικό πρακτορείο...

Αν είμαι ασφαλισμένος σε άλλη εταιρεία/ασφαλιστικό πρακτορείο, πώς θα μου επιστραφεί το ποσό ευθύνης που καταβάλλω σε περίπτωση ατυχήματος;

Αν είστε ασφαλισμένοι σε άλλη εταιρεία ή ασφαλιστικό πρακτορείο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία (έκθεση αλκοτέστ, συμπληρωμένο ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος) και κατά την παράδοση του οχήματος να ζητήσετε αντίγραφα όλων των εγγράφων και παραστατικών σχετικά με τη ζημιά που εκδόθηκαν στο όνομά σας από την Leos Car Rentals. Πρέπει να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τη ζημιά στην ασφαλιστική εταιρεία ή πρακτορείο όπου είστε ασφαλισμένοι ούτως ώστε να σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλατε. Αν χρειάζεστε περισσότερα έγγραφα και παραστατικά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.