Γλώσσες

Νόμισμα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος...

Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος, πώς και πότε γίνεται η εξόφληση του κόστος επισκευής;

Αν διαθέτετε την αντίστοιχη ασφάλεια που καλύπτει τη ζημιά που προκλήθηκε στο όχημα, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για τη ζημιά.

Στην περίπτωση που η ζημιά που προκαλέσατε στο όχημα δεν καλύπτεται από την ασφάλεια που έχετε επιλέξει, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος επισκευής, σύμφωνα με τις ήδη καθορισμένες χρεώσεις και κατηγορίες οχημάτων, μέσω της είσπραξης του ποσού εγγύησης που δεσμεύτηκε στην πιστωτική σας κάρτα κατά την παραλαβή του οχήματος και έως το μέγιστο όριο του ποσού ευθύνης. Ισχύει επιπλέον τέλος διαχείρισης για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα, με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογό μας, το οποίο χρεώνεται κατά την παράδοση του οχήματος. Ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που του παρείχε η τροχαία ή άλλο άτομο (έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, έκθεση αλκοτέστ, συμπληρωμένο ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος) και να συμπληρώσει τη δήλωση ατυχήματος στο γραφείο παράδοσης του οχήματος.

Η Leos Car Rentals διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη με το συνολικό κόστος της ζημιάς που προκλήθηκε, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς της  Κυπριακή Δημοκρατία >ή δεν ακολούθησε τη διαδικασία αναφοράς του ατυχήματος.